( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001232160{main}( ).../index.php:0
20.0002236048include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.01322017392preText( ).../publish.php:106
40.01332053240callback_event( ).../publish.php:191
50.01332053432call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.01332053744tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: Over deze site

Over mijn site: Nederlandse Bijbelvertalingen

Wie ben ik?
Waarom Nederlandse Bijbelvertalingen
Digitaal versus gedrukt
Nederlands taalgebied
Credits
Copyright
Wikipedia
Uitgangspunten

Wie ben ik?

Mijn naam is Eleonora Hof, geb. 1986. In het cursusjaar 2008-2009 heb ik de Master Bible Translation gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit is een eenjarige theologische master gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden binnen het vakgebied 'Bijbelvertalen. Ik ben afgestudeerd met een thesis waarin de verschillen en overeenkomsten tussen de vertaalopvattingen van de 'Amsterdamse School' en de Gereformeerde Gezindte worden besproken. Mijn bachelor theologie heb ik gehaald aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Ik ben deze opleiding gaan doen omdat ik visie had om later zelf als vertaler te gaan werken, en daar sloot een opleiding theologie goed bij aan.
Tijdens m'n eerste jaar groeide mijn collectie vertalingen langzaam, totdat ik me realiseerde dat ik wel van een verzameling zou kunnen levitra sin receta spreken. En daaruit kwam weer het plan om die collectie online te zetten. En uit het idee van een website groeide het idee van een weblog.

Mijn primaire interesse ligt niet op de historie van vertalingen, maar meer op het theologische karakter. Vertalingen en kerkgenootschappen zijn altijd nauw aan elkaar verbonden geweest. Hierbij kom je dicht bij de theologie en exegese, en door mijn studie is mijn interesse hiernaar verschoven. Ook al omdat ik niet zo heel erg gericht ben op de geschiedenis, gaat mijn aandacht voornamelijk uit naar uitgaves uit de laatste eeuw. Juist in die tijd zijn er niet alleen standaardvertalingen verschenen, maar ook kleine projecten met deeluitgaves. Ik wil me daarom niet alleen richten op de bekende standaardbijbels, zoals de NBG-51, maar ook op de interessante kleinschaliger initiatieven.

Waarom Nederlandse Bijbelvertalingen

Nederland heeft een rijke traditie op het gebied van Bijbelvertalen. Al vóór de bekende Statenvertaling zijn er verschillende vertalingen uitgegeven. Bijbelvertalen is altijd nauw verbonden geweest met kerkelijke leer en traditie. De veelkleurigheid van het Nederlandse christendom is volop terug te vinden in de verschillende vertalingen. De laatste decennia  is  het vertalen van de Bijbel niet meer voorbehouden aan kerkgenootschappen, maar kan iedereen met kennis van de grondtalen een vertaling uitgeven. Daarom zijn er nu veel Bijbels op de markt die niet meer pretenderen een standaardbijbel te zijn. Toch heeft de Nieuwe Bijbelvertaling dit wel als zijn doelstelling.

In deze website zal ik mij voornamelijk richten op de vertalingen uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Deze vertalingen zijn het makkelijkst bereikbaar en laten ook een grote diversiteit zien.

Digitaal versus gedrukt

Op deze website wil ik zoveel mogelijk het voordeel van internet gebruiken, maar mét het gebruiken van de karakteristieken van gedrukte uitgaves. Op internet zijn zeer veel digitale versies te vinden van de meest gangbare bijbeledities, maar de meesten bieden niet meer dan alleen de gestandaardiseerde, kale tekst. De uitgave is ontdaan van al zijn franje, zoals tussenkopjes, inleidingen en tekstverwijzingen. Zo is het moeilijker om een Bijbel in de context te plaatsen. Iedereen kan zo in theorie alle beschikbare Bijbels met elkaar vergelijken, maar in de praktijk is het erg moeilijk om dit te doen zonder achtergrondkennis. Deze site wil aan de geïnteresseerde lezer deze achtergrondkennis verschaffen. Om deze reden vergelijk ik bijvoorbeeld alle vertalingen op cruciale punten met elkaar. Ik wil dus ook hebben voor de hele Bijbel, en niet alleen voor de hele tekst. In mijn weblog zal ik steeds aandacht besteden aan deze interessante 'randonderwerpen'.

Nederlands taalgebied

Vaak wordt 'Nederlandse Bijbelvertalingen' opgevat als: behorende tot het Nederlandse taalgebied. Hier vallen ook alle streektalen en dialecten onder. De laatste tijd is er veel belangstelling voor regionale verscheidenheid, en dit resulteert ook in streekgebonden projecten. Delen van de Bijbel zijn bijvoorbeeld in het Gronings of Limburgs vertaald.
Hoewel dit een belangrijke ontwikkeling is, ligt dit niet binnen mijn interessegebied. Ik heb zelf in mijn opvoeding geen streektaal meegekregen en woon ook niet in een omgeving waar dit gesproken wordt. Om die reden heb ik ervoor gekozen om mij te beperken tot uitgaven in het standaardnederlands.

Credits

Praktisch alle credits gaan naar m'n vader: zonder hem geen site! Heel erg bedankt voor het uitvoeren van de opmaak en de technische kant van de zaak. Zelf zou me dat nooit gelukt zijn. En ook bedankt voor het vele meedenken over inhoudelijke verbeteringen.

Copyright

Laten we al het copyright maar in één keer afhandelen:

  • De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Statenvertaling 1977, © Nederlands Bijbelgenootschap 1977.
  • De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
  • De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Willibrordvertaling (herziene editie), © Katholieke Bijbelstichting 1995.
  • De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1996.
  • De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

En dan het copyright met betrekking tot m'n eigen werk:
Alles wat ik geschreven heb mag voor zinvolle doeleinden gebruikt worden als er een bronvermelding gegeven wordt. Graag mij vooraf op de hoogte stellen.

Wikipedia

Op de internetencyclopedie Wikipedia heb ik ondertussen aardig wat artikelen geschreven, vaak met christendom als onderwerp. De artikelen kunt u hier bekijken.

Uitgangspunten

Op deze site heb ik veel over de Bijbel geschreven, maar weinig over de boodschap voor de Bijbel. Toch schrijf ik niet alleen over de Bijbel vanwege een wetenschappelijke en taalkundige belangstelling. Uitgangspunt blijft dat ik geloof dat de Bijbel een relevante boodschap bevat voor de mens van vandaag. Op internet zijn genoeg sites te vinden die deze boodschap, dit evangelie uitleggen. Graag verwijs ik u daarnaar door. Voorbeelden zijn: www.waaromjezus.nl; www.waaromgeloven.nl en www.1stap.com.

Wat is er te zien

Kort gezegd: alles over bijbelvertalingen in het Nederlands; informatie die u niet snel ergens anders zult vinden