( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232160{main}( ).../index.php:0
20.0002236048include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.01122017392preText( ).../publish.php:106
40.01132053240callback_event( ).../publish.php:191
50.01132053432call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.01132053744tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: Links

Links

Op internet is een groot aantal bijbelvertalingen online te vinden. Hier vindt u verwijzingen naar alle Nederlandse online te lezen vertalingen. Ook komen een aantal organisaties aan de orde, plus andere informatieve sites. Tenslotte de linkruil: al deze sites hebben een link naar mijn site opgenomen en wilden graag een link terug zien. Ik heb al heel wat linksverzamelingen doorgewerkt, maar de meeste hadden niet zo veel uitleg bij hun links staan. Voor mij is juist een korte uitleg dé motivatie om door te klikken naar een andere site, dus vandaar dat ik er naar heb gestreefd om zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen.

Voor een linkruil sta ik meestal wel open: mail naar nederlandsebijbel@gmail.com  

 

De 5 nieuwste links

Studiebijbel in perspectief
De 'studiebijbel in Perspectief' is een reformatorische / evangelicale studiebijbel bij de NBV.

Christenlinks

www.kruislinks.nl
Briljante woordspeling, mooi opgezette site.

Bijbelgids
In 5 stappen kies je de Bijbel die bij je past. Dit gaat niet zozeer over vertaling maar meer over uitgave (kleur, formaat e.d.)

Eleonora Hof
Mijn persoonlijke website.

 

Overzicht van de linkcategoriën:

Links met algemene informatie
Links naar sites van Nederlands Bijbelgenootschap
Links naar on-line Nederlandse Bijbelvertalingen
Links naar on-line Engelse Bijbelvertalingen
Links naar on-line Brontalen van de Bijbel
Links naar info over Bijbelvertalingen
Links naar Organisaties
Linkruil

 

Links met algemene informatie

Biblia Neerlandica
Deze site geeft een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse Bijbelvertalingen. Ook aanwezig is een bibliografie en een overzichtslijst. Tevens de mogelijkheid om uitgaven aan te schaffen.

Wikipedia
De vrije encyclopedie Wikipedia heeft een categorie gewijd aan bijbelvertalingen.

Evangelische Theologische Faculteit
Site van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Ik heb mijn bachelor aan deze universiteit behaald.

Artikel over NBV
Artikel uit 2000 van een professor uit Groningen over theologie, vertaalmethode en vertaalpraktijk bij de deeluitgaves van de Nieuwe Bijbelvertaling. Link opent een PDF.

Bijbel en Cultuur
Eén van mijn favoriete sites. Aan de hand van de NBV wordt er beelden gepresenteerd bij de teksten. De site laat de overweldigende invloed van de Bijbel in de Nederlandse cultuur zien. Naast het vele beeldmateriaal ook interessante aanvullende informatie.

Bijbelgids
In 5 stappen kies je de Bijbel die bij je past. Dit gaat niet zozeer over vertaling maar meer over uitgave (kleur, formaat e.d.)

Bijbelvertaling.info
Groots opgezette site met als doel informatie te geven over belangrijke Nederlandse bijbelvertalingen. Geeft veel interessante citaten van kenners. Linkt door naar artikelen. Helaas zijn de nieuwste artikelen van 2006.

Checklist bijbelvertalingen
Deze pagina van de stichting Bijbelgelovende Baptisten heeft een groot aantal bijbels gescreend op 162 punten. Daarna heeft ze een checklist opgesteld van vervalste bijbelvertalingen. De NBV heeft een percentage van 90 procent, Statenvertaling en King James zijn beiden niet vervalst, score van 0 procent.

Dossier Herziene Statenvertaling
Dossier van het Reformatorisch Dagblad over de Herziene Statenvertaling. De krant schenkt hier ruimschoots aandacht aan en biedt een podium voor zowel voorstanders als bezwaarden om hun mening toe te lichten. Let op: het RD acht het niet passend om op zondag kennis te nemen van de inhoud van zijn website en heeft daarom zijn website op zondag hermetisch afgesloten.

Dossier Nieuwe Bijbelvertaling
Dossier van het Nederlands Dagblad over de Nieuwe Bijbelvertaling. Vooral interessant vanwege de indrukwekkende hoeveelheid opinie-artikelen.

Godgeleerdheid Vrije Universiteit
Website van de faculteit Godgeleerdheid. Informatie over de master 'Bible Translation'.

Jongbloed
Eén van de belangrijkste uitgevers van Bijbels in Nederland. Geeft een overzicht van nieuwe edities van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Jos de Heer
Jos de Heer is een van de medewerkers aan de Scheurkalender van de Bijbel. Op zijn eigen website biedt hij zijn eigen vertalingen aan van de boeken Jona, Marcus, Openbaring en Zacharia. De vertalingen zijn idiolect en concordant.

Kinderbijbels
Veel informatie, beoordeling en keuzehulp over Kinderbijbels.

Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek heeft een dossierpagina samengesteld waarop alle uitgaven met betrekking tot de Nieuwe Bijbelvertaling staan vermeld. Ook is er een pagina beschikbaar met alle artikelen over de NBV, en zijn er lijsten met boeken over bijbelvertalen in het algemeen.

Kritiek op NBV
Kritiek op de NBV aan de hand van een algemene uitleg en een aantal specifieke tekstverwijzingen.

Online versie van 'De Statenvertaling 1637-1937"
In Acrobat formaat de complete versie van het boek "De Statenvertaling 1637-1937".

R. Zuurmond
Rochus Zuurmond wordt gerekend tot de Amsterdamse School en heeft meegewerkt aan de Scheurkalender van de Bijbel en aan "De beproeving; over de nieuwe bijbelvertaling". Op de site zijn een drietal artikelen te vinden met zijn visie op de NBV.

Schriftlezing
Deze site wordt beheerd door de De Dirk Monshouwer Stichting en wil de integratie van een verant­woorde exegese en liturgie bevorderen, door middel van een platform op internet. Dit platform biedt proef­vertalingen om voor te lezen in de eredienst. Het vertaalwerk richt zich op de perikopen die worden genoemd in het Oecumenisch Leesrooster.

Tekstvergelijking
De schrijver van deze site vindt dat Statenvertaling de enige juiste vertaling is, omdat dit de enige vertaling, samen met de King James, die zich baseert op de juiste manuscripten, namelijk de Textus Receptus. Biedt een vergelijking van verschillende teksten.

Vertaling Jona
Op deze website is een vertaling van het boek Jona te vinden door Adriaan Verboom. Hij is een van de medewerkers aan de Scheurkalender van de Bijbel. De vertaling is gemaakt volgens het idiolecte vertaalprincipe. Jona is bewerkt tot "een nieuwe, avondvullende muziektheaterproductie" onder de titel: "Jona, de nee-zegger." De tekst hiervan is ook op de site te lezen en is zeker de moeite waard.

 

Links naar sites van Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.

Alles over de Bijbel
Overkoepelende website met links naar alle sites van het NBG.

Biblija.net
Deze site biedt veel mogelijkheden om verschillende Bijbelvertalingen te tonen en te vergelijken. De geboden Nederlandse vertalingen zijn de Statenvertaling, de Statenvertaling 1977, de NBG 1951, de Willibrord, de Groot Nieuws en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Bijbel10daagse
Elk jaar organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel10daagse. Op de site is al het materiaal van 2008 te vinden, en wordt 2009 steeds verder ingevuld.

Jongerenbijbel
Informatie en vooral veel promotie voor de jongerenbijbel, die in 2006 verschenen is. Deze jongerenbijbel is een speciale uitgave van de Nieuwe Bijbel Vertaling, vol met mogelijkheden om de Bijbel voor de jeugd aansprekender te maken.

Rondom de Bijbel
Opgezet door het Nederlands Bijbelgenootschap en wil verantwoorde informatie geven over de Bijbel die aansluit bij opvattingen die in wetenschappelijke kring uitgedragen worden. De informatie is kort en bondig, to the point en up to date: zo wordt er aandacht besteed aan de thema's van de Bijbel10daagses: 'vreemdeling in de Bijbel' en 'de Bijbel tussen trend en traditie'.

Studiebijbel in perspectief
De 'studiebijbel in Perspectief' is een reformatorische / evangelicale studiebijbel bij de NBV.

Studiebijbel NBV
Officiële site van de Studiebijbel bij de Nieuwe Bijbelvertaling. De Studiebijbel is verschenen in oktober 2008. De voorpublicatie en een aantal voorbeelden zijn hier te downloaden.

Voederbak - aantekeningen bij NBV
Deze site biedt vertaalaantekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling. Met ingang van Advent 2007 is men begonnen om de schriftgedeeltes uit het oecumenisch leesrooster van aantekeningen te voorzien. Inmiddels is er materiaal beschikbaar voor een groot deel van de bijbelboeken.

Voorleesbijbel
Deze site biedt de gehele Nieuwe Bijbelvertaling gesproken aan.

 

Links naar on-line Nederlandse Bijbelvertalingen

Statenvertaling: Bijbel en Kunst
Uitgebreide site die zich zowel richt op informatie geven over de Statenvertaling als op de relatie tussen Bijbel en kunst.

Het boek on-line
Tekst van Het Boek online, inclusief het Boek in veel andere talen.

4 vertalingen parallel
Op deze site een viertal vertalingen naast elkaar, namelijk de Statenvertaling, een Engelse vertaling, de Luthers en de Leidse vertaling.

Bijbel.Net
Mooi vormgegeven website van de Katholieke Bijbelstichting. Zowel de Willibrordvertaling als de Nieuwe Bijbelvertaling is hier te lezen.

Bijbel.OpUrk.nl
Online versie van de Leidse en Lutherse vertaling.

Godswoord
Biedt een aantal vertalingen online aan, en heeft uitgebreide links naar andere, zowel Nederlands, Engels als Duits.

Herziene Statenvertaling
Officiële website van het project: Herziene Statenvertaling. De al hertaalde Bijbelboeken zijn online te raadplegen. Ook is het mogelijk om van die bijbelboeken een vergelijking met de Statenvertaling te maken.

Naardense Bijbel
Op deze site is de complete tekst van de Naardense Bijbel te vinden. Deze vertaling is gemaakt door Pieter Oussoren en is uitgegeven in 2004.

 

Links naar on-line Engelse Bijbelvertalingen

Engelse vertaling Septuagint
Deze website biedt de Engelse vertaling van de Septuagint.

Easy English
Wycliffe Bijbelvertalers heeft de Bijbel vertaald in Easy English. Dit is Engels met een vocabulair van slechts 1200 woorden. Doelgroep zijn mensen die Engels als tweede taal spreken.

NetBible
Deze website biedt een compleet nieuwe vertaling van de bijbel. Deze vertaling is door een groot aantal verschillende wetenschappers gemaakt vanuit een bijbelgetrouw standpunt. Bijzonder is het grote aantal voetnoten waarin verantwoording van de vertaling wordt afgelegd. Ook opmerkelijk is dat dit een dynamische vertaling is, waarbij er niet zoiets bestaat als een definitieve tekst, maar nog voortdurend aan veranderingen onderhevig is.

Study Light
Mooie site, behoorlijk aantal vertalingen online. Ook veel andere 'resources' te raadplegen, zoals woordenboeken en concordanties.

The Better Life Bible
Parafrasering van het Nieuwe Testament om de Bijbel toegankelijk te maken voor ongelovigen. Zie ook het bijbehorende weblogartikel.

 

Links naar on-line Brontalen van de Bijbel

Septuagint
De Septuagint, ofwel LXX, online.

Vulgata
Hier is de on-line versie van de Vulgata te vinden. De Vulgata is de vertaling van Hieronimus en werd in 405 voltooid. De versie die hier te vinden is, is de vierde editie van de Biblia Sacra iuxta vulgatem versionem. Deze werd oorspronkelijk in 1969 gepubliceerd, terwijl de vierde editie in 1994 uitkwam.

 

Links naar info over Bijbelvertalingen

Nieuwe Bijbelvertaling: kenmerk en vergelijking
Deze link geeft een overzicht van een aantal aspecten van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Vergelijking van bijbelvertaling
Hier zijn 13 nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken op grond van een viertal teksten, en ook van een score voorzien. Inclusief een uitgebreide toelichting.

Methode voor vergelijking van bijbelvertalingen
Engelstalig artikel over een methode voor het vergelijken van bijbelvertalingen.

Biblia Sacra
Groots en ambitieus opgezette website, die alle in Nederland en België gepubliceerde bijbeluitgaves wil rubriceren. Tot nu toe staat de periode 1477-1600 online. Helaas lijkt de invoer stilgevallen: de laatste informatie dateert uit 2005.

Het Boek
Officiële site van de populaire parafrase 'Het Boek'. Flitsend vormgegeven, vooral gericht op zoekers en ongelovigen. Recent is er een onderdeel aan de site toegevoegd waarin informatie wordt gegeven over de revisie. Lezenswaardig zijn de voorbeelden die gegeven worden en waarbij andere formuleringen toegelicht worden.

www.bijbelstudie.org
Deze site biedt korte, overzichtelijke basisinformatie over de Nieuwe Bijbelvertaling, Herziene Statenvertaling, Naardense Bijbel. Ook aardig wat informatie in de stijl van www.rondomdebijbel.nl over oude vertalingen en bronnen, zoals de LXX en de Vulgaat.

 

Links naar Organisaties

United Bible Society
United Bible Society is de overkoepelende organisatie van nationale bijbelgenootschappen. Zij dragen wereldwijd zorg voor vertaling, distributie en uitgave van de Bijbel.

Wycliffe Nederland
Wycliffe is een internationale, interkerkelijke organisatie die zich toelegt op bijbelvertaalwerk en alfabetiseringswerk, voornamelijk ten behoeve van etnische minderheden.

Bijbelvereniging
Website van de bijbelvereniging, voorheen de Gideons. Zij zijn actief in het verspreiden van Bijbels in openbare gelegenheden en hotelkamers.

International Bible Society Europe
Webshop met alle uitgaven van het Boek. Informatie over hun missionair gerichte projecten.

Kathlieke Bijbelstichting
Officiële website van de Katholieke Bijbelstichting.

Vlaams Bijbelgenootschap
Het Vlaamse zusje van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Windows on Wycliffe
Windowns on Wycliffe (WOW) is een week bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op Bijbelvertaalwerk en op zijn/haar mogelijke rol hierin. Het wordt twee keer per jaar gehouden op de basis van Wycliffe in Engeland.

 

Linkruil

Alpha Online
Alpha Online is een christelijk nieuwsblad met een uitgebreide verzameling weblinks.

Aresko.nl
Bijbelstudie, gedichten, meditaties en christelijk ecards.

Bijbelaantekeningen
Zeer interessante weblog, met regelmatige updates. Schrijft over een breed spectrum van Bijbelse onderwerpen.

Bijbelleerhuis
Homepage van predikant en docent Harry Kamphuis. Veel studies en lezingen zijn te downloaden, zowel in audio als pdf.

Christpages.net
Uitgebreide Engelse database met religielinks. Ook vrij veel Nederlandse sites aanwezig.

De Heer is mijn herder
Christelijke weblog, bevat veel links.

Dominee.nl
Dominee.nl stelt zichzelf ten doel een overzichtelijke site met links te bieden voor christelijk Nederland. De links die aangeboden worden zijn 'christelijk' van aard. Daarnaast wil dominee.nl de mogelijkheid bieden christenen met elkaar in contact te laten komen.

Een geur van hoger honing
Website van een neerlandicus, indrukwekkende verzameling bijbelse gedichten met commentaar, ook korte bijbelstudies.

Geloof jij in de Bijbel?
Pastorale en evangeliserende site, biedt een aantal preken aan.

Gregory Goudeseune Ministries

Heilig Evangelie
Deze kleine site heeft een vergelijking gemaakt van de NBV, Statenvertaling en NBG-51. De Statenvertaling scoort het hoogst op brontekstgetrouwheid.

HetwoordvanGod.nl
Informatieve site van de stichting "De Gezonde Overtuiging (DGO)". Zij zijn gestart met een op Wikipedia geïnspireerde database, waar tot nu toe vrij beperkte informatie over Bijbelse onderwerpen te vinden is. Zie: www.bijbelkennisdatabase.nl

HolyHome
Materiaal over Bijbel, geloof, kerk, catechese.

Kaleo, Evangeliegemeente
Website van de Evangelische christengemeente in Oud-Beijerland. Inclusief bijbelstudies en een uitgebreide verzameling links.

Kerken.com
De meest gesofisticeerde linkpagina die ik tot nu toe ben tegengekomen.

Once Delivered
Once Delivered Ministries waarschuwt tegen misleiding, valse leer, en New Age invoeden in de kerk en probeert een bemoediging te zijn voor de mensen die door te strijden voor het geloof, zonder gemeente komen te staan.

Oneway
Christelijke nieuwssite en portal.

Pastorale Kroes
Weblog van de emeritus-predikant ds. Kroes.

Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap
Deze site wil discussie losmaken over actuele en/of controversiële onderwerpen op het raakvlak van Bijbel, cultuur en wetenschap.

Volgeling.Blogspot.com
"Volgeling is in de eerste plaats een navolger en wel van Jezus Christus. Jezus is zijn grote Voorbeeld en volgeling wil graag gaan in Zijn voetsporen. volgeling geeft op deze site zijn kijk op -vooral- christelijke onderwerpen."

 

Startpagina's

1invinden

Ark.Startje.com

Arrowsweb

Bijbel.Beginthier.nl

Bijbel.Christenpagina.nl

Bijbel.Eigenstart.nl

Bijbel.Klikwijzer.nl

Bijbel.Startkabel.nl

Bijbel.Verzamelgids.nl

Bijbel.Viastart.nl

Bijbeluitleg.Goedbegin.nl

Christelijkestartpagina.nl

Christenlinks

Christian Whitepages

Evangelie.Startkabel.nl

Evangelie.Startmenus.nl

Refoplaza

Refoweblinks

Startpagina Theologie

Teshuva Startpagina

Theologie.Opzijnbest.nl

www.kruislinks.nl
Briljante woordspeling, mooi opgezette site.

 

Disclaimer

Als ik een disclaimer bij andere sites zie staan, vind ik dat meestal een beetje overdreven. Maar omdat ik opmerkingen kreeg over de inhoud van de sites waar ik naar link, lijkt het me toch wel nuttig. Dus voor alle duidelijkheid: links naar andere sites plaats ik niet omdat ik het eens ben met de inhoud van zo'n site. Ik plaats ze omdat ik een overzicht wil geven met betrekking tot Nederlandse Bijbels in een ruime zin van het woord. Het staat de bezoeker vrij om een eigen oordeel over de websites te vormen, inclusief over deze site.

Wat is er te zien

Kort gezegd: alles over bijbelvertalingen in het Nederlands; informatie die u niet snel ergens anders zult vinden