De volgende artikelen hebben als trefwoord: markus

Opstandingsverhaal in Markus

Het Markusevangelie, waarover ik pas schreef, houdt abrubt op bij hoofdstuk 16, vers 8. De verzen 9-20 ontbreken. Dit herinnerde mij eraan dat het einde van Markus veel bediscussieerd en controversieel is. Daarom vroeg ik mij af hoe andere bijbelvertalingen hiermee om gaan.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel:
Toegevoegd op: 8 april 2007