( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005234808{main}( ).../index.php:0
20.0046239784include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.04012021000preText( ).../publish.php:106
40.04022056888callback_event( ).../publish.php:191
50.04022057080call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.04022057392tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: tag
De volgende artikelen hebben als trefwoord: nieuwe-bijbelvertaling

Orthodox-christelijke studiebijbel (NBV)

Eind november verschijnt er opnieuw een studiebijbel bij de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze studiebijbel heeft een orthodox-christelijke insteek en richt zich op de gereformeerde en evangelische richting. De studiebijbel kent een theologische insteek, dit in tegenstelling tot de eerder verschenen studiebijbel, die vooral een literaire benadering had.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel:
Toegevoegd op: 17 september 2009

"met al zijn engelen" - "met al de zijnen" "met al zijn heiligen"

De website www.nbvkritiek.nl wees mij op een curieuze weergave van de NBV. Volgens de site vertaalt de NBV in 1 Thessalonicenzen 3:13 met "met al zijn engelen" in de context van de volgende zegenbede:
"Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Alleen toen ik dit nalas op biblija.net was de weergave van dit vers anders: namelijk met "met al de zijnen".
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel:
Toegevoegd op: 27 maart 2009

Revisie NBV

Begin februari hebben het NBG en de KBS een brief gestuurd naar de kerken, waarin ze een revisie van de NBV aankondigen. Op de website is deze brief te downloaden. De revisie is bedoeld als 'onderhoud', de vertaalstrategie staat niet ter discussie.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: ,
Toegevoegd op: 24 februari 2009

Vertalen is verdwalen: Lezing over de NBV

In Apeldoorn werd half februari door Mirjam Elbers een zeer interessante lezing gehouden met als titel "vertalen is verdwalen." Helaas kon ik hier zelf niet bij zijn, maar heb ik gelukkig wel de uitgeschreven tekst van de lezing gekregen.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: ,
Toegevoegd op: 8 maart 2008

Bibliotheek

Het was lang geleden dat ik in de bibliotheek was van de Evangelische Theologische Faculteit, en daarom hoog tijd om te zien of er nog interessant boeken op het gebied van bijbelvertalen waren. Ik kwam twee boeken tegen, die volgens mij niet nieuw waren, maar ik daarvoor wel altijd over het hoofd had gezien.

Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , ,
Toegevoegd op: 4 maart 2008

Overzicht van de afgelopen maanden

Een beetje rondsurfen heeft me op de hoogte gebracht van een aantal nieuwe ontwikkelingen en uitgaves van de afgelopen maanden. De NBV geeft nog steeds aanleiding tot een hele reeks speciale uitgaves gericht op een specifieke doelgroep. En Het Boek heeft aangekondigd met een herziening te komen. Ook kondigt het NBG de start van het project BasisBijbel aan.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , ,
Toegevoegd op: 1 januari 2008

Concepten II

Gisteren het tijdschrift Met Andere Woorden weer ontvangen, een aantal artikelen vragen erom om hier besproken te worden. Zo vond ik het artikel van Jaap Dekker waarin hij kanttekeningen plaatst bij de NBV van Ezechiël 20, erg interessant en opmerkelijk.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , ,
Toegevoegd op: 18 mei 2007

Vertaalprincipes en vooroordelen

Tijdens het surfen kwam ik een ontstellend interessant artikel tegen. Het betreft een publicatie van Th. van der Louw, docent Hebreeuws aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit artikel gaat in op vragen rond theologie, vertaalmethode en vertaalpraktijk met betrekking rond de Nieuwe Bijbelvertaling.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: ,
Toegevoegd op: 11 januari 2007

Studiebijbel

Het was altijd al het idee om een studiebijbel bij de Nieuwe Bijbelvertaling te maken. In augustus 2005 is hiermee begonnen, in het najaar van 2008 moet het project klaar zijn. Deze studiebijbel heeft een oecumenisch karakter en wordt verzorgd door zowel de Katholieke Bijbelstichting als het Nederlands Bijbelgenootschap. Het project richt zich op geoefende volwassen lezers die op zoek zijn naar aanvullende informatie bij de Bijbel.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel:
Toegevoegd op: 30 augustus 2006

Tanach editie van de NBV

Op 26 oktober 2006 zal de Tanach editie van de NBV verschijnen. In deze editie wordt zowel de Hebreeuwse als de Nederlandse tekst weergegeven. De Godsnaam wordt consequent weergegeven met 'Eeuwige'.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , ,
Toegevoegd op: 23 augustus 2006

Bijbel, Pentateuch en Koran

Via dit artikel in het Reformatorisch Dagblad las ik over een vergelijkende studie van Mozes in de Bijbel, Tora en Koran. De schrijvers van dit boek vergelijken elk vanuit hun eigen invalshoek Deuteronomium - Genesis met de Tora, Koran en andere Joodse en islamitische bronnen.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , ,
Toegevoegd op: 8 augustus 2006

Jongerenbijbel: inhoudelijk

Ook over de theologie achter de Jongerenbijbel valt nogal wat te zeggen. Opvallend is dat de Jongerenbijbel een heel stuk minder liberaal is dan de standaardversie van de NBV. De NBV presenteerde zich bewust als de standaarbijbel voor Joden, protestanten en Rooms-Katholieken en niet-gelovigen, maar de doelgroep van de Jongerenbijbel lijkt beperkt te zijn tot protestantse/evangelische jongeren.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , ,
Toegevoegd op: 5 juli 2006

Jongerenbijbel

Op de laatste dag van de korting gekocht: de Jongerenbijbel. Prima initiatief natuurlijk, en onmisbaar om m'n verzamelijk compleet te maken. En als ik toch in de NBV lees, kan ik natuurlijk net zo goed in de Jongerenbijbel lezen.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , ,
Toegevoegd op: 5 juli 2006

Volgorde II: Hebreeuwse Bijbel

De volgorde van bijbelboeken in de Naardense Bijbel volgt niet de gebruikelijke indeling, maar de volgorde zoals gebruikelijk is in de Hebreeuwse Bijbel. Het Oude Testament wordt in de meeste versies ingedeeld volgens het principe van de Septuaginta.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , , , , , ,
Toegevoegd op: 3 juni 2006

Volgorde van Bijbelboeken

Over het algemeen is over de volgorde van bijbelboeken in vertalingen niet zo spectaculair. Praktisch elke vertaling houdt de volgorde aan die door de kerk al eeuwenlang zo gebruikelijk is. Ook de Rooms-Katholieke en de Protestantse traditie verschillen hier niet van elkaar, maar de Roomse uitgaves hebben de apocriefe boeken gemengd tussen de overige boeken.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , , , , , , ,
Toegevoegd op: 1 juni 2006

Was Johannes analfabeet?

Het antwoord op deze vraag hangt samen met de vraag of de apostel Johannes de schrijver van het gelijknamige evangelie kan zijn. Handelingen 4:13 zegt in de NBV vertaling: "Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd".
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , ,
Toegevoegd op: 2 mei 2006

'Een hulpe tegenover'

Vandaag las ik een stukje in het Reformatorisch Dagblad over het vrouwenstandpunt van de SGP. De SGP heeft namelijk net een nieuw rapport gepubliceerd "Man en vrouw schiep Hij hen". Dit rapport gaat over de positie van de vrouw in de partij en baseert zich op de 'scheppingsorde'. De man is het hoofd van de vrouw en zij is de hulpe van de man.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , , , ,
Toegevoegd op: 29 april 2006

Psalm 19

Psalm 19 is een bekende en geliefde psalm vanwege de grootheid van Gods schepping. Ook speelt hij een grote rol in de theologie, in het bijzonder de natuurlijke theologie. Er zijn verschillende vertalingen mogelijk van het vierde vers, en van die vertalingen hangt ook een stuk theologie af.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: , , , , , ,
Toegevoegd op: 27 april 2006

NetBible

Na afloop van een college Grieks maakte mijn professor mij attent op het bestaan van de zogenaamde NetBible. Deze site biedt een volledig nieuwe vertaling, gemaakt door meer dan 25 behoudende wetenschappers.
Lees verder....»

Trefwoorden voor dit artikel: ,
Toegevoegd op: 26 april 2006