( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001233416{main}( ).../index.php:0
20.0002237304include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.01562018616preText( ).../publish.php:106
40.01562054432callback_event( ).../publish.php:191
50.01562054624call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.01572054936tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: tekstuitleg

 • Tekst 2: Psalm 19:3-5
 • Zoals ik in deze weblog al heb geschreven, zijn er meerdere opties om psalm 19 te vertalen.

  1. De NBV vertegenwoordigt de optie van Karl Barth, die in dit vers een tegenstelling zag met het voorafgaande.

  2. De Statenvertaling vertaalt als volgt: "Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord".  Dit is de traditionele opvatting van Luther en Calvijn. Dit benadrukt de universaliteit van de boodschap, die voor elke taal en natie te horen is.

  3. De NBG kiest weer voor een andere mogelijkheid. "Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen." In de kanttekeningen van de NBG staat de bedoeling van deze vertaling vermeld: "De bedoeling van de gegeven vertaling is, dat de sprake der schepping, al geschiedt deze niet met gewone klanken en woorden, toch voor het geestelijk oor waarneembaar is."

  4.  De vertaling van de Hebreeuwse Bijbel van Albert Koster heeft: "Er is geen zeggen en er is geen spreken - zonder dat hun stem gehoord wordt". Deze lezing is dezelfde als van de Septuaginta.

   

  De volgende bijbelvertalingen zijn beschikbaar:
  AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006)
  GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996)
  HB: Het Boek (1988)
  HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004)
  LB: Lutherbijbel (1535)
  NB: Naardense Bijbel (2004)
  NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
  NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
  NWV: Nieuwe Wereldvertaling (1969, herz. 1995)
  OB: Obbink & Brouwer, Utrechtse Bijbel (1942)
  SV: Statenvertaling (1637)
  VDP: J.H. v.d. Palm (1830)
  WV: de Willibrord vertaling (1995)

   

 • AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006)
 • Psalm 19:3-5 de dag laat zegging vlieten naar de dag
  en de nacht verklaart kennis aan de nacht.
  Er is geen zeggen en er is geen spreken -
  zonder dat hun stem gehoord wordt.
  Over heel de aarde gaat hun praten uit
  en tot aan de rand van de wereld hun betoog.
  Commentaar:  Albert Koster kiest hier voor de klassieke uitleg: over de hele aarde gaat 'het praten' uit, er is geen zeggen en geen spreken zonder dat hun stem gehoord wordt. 

   

 • GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996)
 • Psalm 19:3-4 De ene dag geeft het door aan de andere, de ene nacht maakt het aan de volgende bekend. Het is een taal zonder woorden, geluiden hoort men niet.
  Commentaar: Tot nog toe de enige vertaling die over 'geluiden' spreekt. Goed gekozen vind ik, omdat het duidelijk en toch veelomvattend is.

   

 • HB: Het Boek (1988)
 • Psalm 19:3-5 De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht. Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn; het is immers niet te horen. Toch spreekt de hele schepping over God; die 'taal' hoort men over de hele wereld. 
  Commentaar:
  Een aardig gevonden idee om 'taal' tussen aanhalingstekens te schrijven.

   

 • HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004)
 • Psalm 19:3-5:De ene dag spreekt ervan tot de andere,
  de ene nacht vertelt ervan aan de andere.
  Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
  hun stem# wordt niet gehoord.
  Toch gaat hun prediking over heel de aarde,
  hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
  Commentaar: belangrijk is om op te merken dat poëzie ook daadwerkelijk als zodanig te herkennen is en van proza te onderscheiden valt. De hele 'wetenschap' is trouwens weggevallen, de nacht kan alleen nog maar aan de andere nacht vertellen, in plaats van wetenschap tonen. Ook is er gekozen voor een andere interpretatie. Het cruciale woord 'waar' is weggelaten. Nu is het niet meer zo dat er geen spraak en woorden zijn waar hun stem niet meer wordt gehoord, maar wordt gewoon hun stem niet meer gehoord. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde. Toch is schuingedrukt, wat in eerdere edities aanduidde dat dat woord niet in de context staat. Vreemd dat de hertalers hier voor gekozen hebben, omdat de oorspronkelijke vertaling dat niet deed.

   

 • LB: Lutherbijbel (1535)
 • Psalm 19:3-5 De ene dag zegt het den anderen, en de ene nacht maakt het den anderen bekend. (...) Hun richtsnoer gaat uit in alle landen, en hunne redenen tot aan het einde der wereld;
  Commentaar:  Ik vraag me ernstig af waarom geheel vers 4 verdwenen is. Opvallend is dat de korte versie van Obbink ditzelfde verschijnsel ook heeft. 

   

 • NB: Naardense Bijbel (2004)
 • Psalm 19:3-5 [zoals] een dag spráke uitsproeit over een dág,
  een nacht kénnis verkondigt
  áan een nácht;
  het geen spréken is en geen wóorden,
  hun stém
  nooit wérd gehóord,
  maar over heel de aarde
  hun maning uittijgt,
  tot het uiteinde der wéreld hun táal,
  Commentaar:
  Dit vers is niet te scheiden van de context, zoals dat in andere Bijbels wel het geval is.

   

 • NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
 • Psalm 19:3-4: De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.
  Commentaar: De NBG wijkt hier opvallend af van de SV.

   

 • NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
 • Psalm 19:3-4 De dag zegt het voort aan de dag die komt,de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, hun stem tot aan het einde van de wereld hun taal.
  Commentaar: Tegenovergestelde verklaring als de Statenvertaling. De spraak brengt geen klank voort. Als voetnoot bij vers 5 staat: Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘hun meetlint’.

   

 • NWV: Nieuwe Wereldvertaling (1969, herz. 1995)
 • Psalm 19:3-5 De ene dag na de andere dag doet spraak opwellen,
  En de ene nacht na de andere nacht spreidt kennis tentoon.
   3 Er is geen spraak, en er zijn geen woorden;
  Geen stem van hun zijde wordt gehoord.
   4 Over heel de aarde is hun meetsnoer uitgegaan,
  En tot het uiteinde van het produktieve land hun uitspraken.
  Commentaar:  Als ik eerlijk ben vind ik dag na dag en nacht na nacht best wel logisch. Geen andere vertaling heeft het, maar ik kan me er best wel wat bij voorstellen. Tot het einde van het productieve land wordt dan weer iets moeilijker, vraag me ernstig af waar ze dat vandaan halen.

   

 • OB: Obbink & Brouwer, Utrechtse Bijbel (1942)
 • Psalm 19:3-4  De dag spreekt ervan tot den dag, de nacht deelt het mede aan den nacht; (...) over de gansche aarde gaat hun stem, tot de einden der wereld hunne taal.
  Commentaar:
  Om onbekende redenen heeft Obbink vers 4 overgeslagen. Hij volgt wel de klassieke interpretatie van de Statenvertalers.

   

  Mijn weblog

  Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen