( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007236000{main}( ).../index.php:0
20.0049240976include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.04572022248preText( ).../publish.php:106
40.04582058112callback_event( ).../publish.php:191
50.04582058304call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.04582058616tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: tekstuitleg

 • Tekst 3: Maleachi 2:15
 • De Statenvertaling leest hier: Heeft Hij niet maar één gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar dien énen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.

  Ik zou zelf niet kunnen zeggen wat dit betekent, en met mij vele anderen ook niet. Toch is dit zo ongeveer de betekenis van het Hebreeuws. De kanttekeningen van de NBG noemen dit een van de moeilijkst te verklaren passages van het Oude Testament. Daarom leek het me geschikte stof voor een vergelijking, omdat in een vertaling dus noodzakelijk nogal wat geïnterpreteerd gaat worden.
  Zo kom je  bijvoorbeeld terecht bij de NBV, die als volgt vertaalt:
  Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos.

   

  De volgende bijbelvertalingen zijn beschikbaar:
  AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006)
  GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996)
  HB: Het Boek (1988)
  HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004)
  LB: Lutherbijbel (1535)
  NB: Naardense Bijbel (2004)
  NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
  NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
  NWV: Nieuwe Wereldvertaling (1969, herz. 1995)
  OB: Obbink & Brouwer, Utrechtse Bijbel (1942)
  SV: Statenvertaling (1637)
  VDP: J.H. v.d. Palm (1830)
  WV: de Willibrord vertaling (1995)

   

 • AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006)
 • Maleachi 2:15 Niet de ene heeft hij immers gemaakt:
  hij had een overblijfsel van de luchtvlaag,
  En hoe was die ene:
  op zoek naar het zaad voor God.
  Weest waakzaam over jullie luchtvlaag,
  de vrouw van je jeugd mag je niet verraden.
  Commentaar:
  Het is mij volstrekt niet duidelijk hoe God een overblijfsel van zijn luchtvlaag kon hebben en hoe de aangesproken lezers geacht worden waakzaam te moeten zijn over hun eigen luchtvlaag. Interessant is de vertaling: het zaad voor God. Alle andere vertalingen hebben dit ofwel wegvertaald, ofwel zaad van God, ofwel zaad Gods, waarbij de interpretatie in het midden wordt gelaten. Maar het lijkt mij niet dat de vertaling 'zaad voor God' iets verheldert.

   

 • GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996)
 • Maleachi 2:15 Heeft God je niet één van geest en lichaam met haar gemaakt? Het was zijn bedoeling dat jullie kinderen zouden hebben die God werkelijk trouw zouden zijn. Beheers je daarom en laat niemand van jullie ontrouw zijn aan zijn vrouw.
  Commentaar:
  Deze weergave brengt dezelfde bedoeling over als de Willibrord.

   

 • HB: Het Boek (1988)
 • Maleachi 2:15 U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in Zijn ogen. En wat wil Hij van u? Gelovige kinderen uit uw verbintenis. Pas daarom op voor hartstocht! Blijf trouw aan uw eigen vrouw.
  Commentaar:
  De eerste keer dat ik lees over 'gelovige kinderen'. Deze interpretie lijkt me ver gaan, maar niet onbegrijpelijk, en zou in de context kunnen passen.

   

 • HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004)
 • Maleachi 2:15: Nog niet beschikbaar
  Commentaar:
  -

   

 • LB: Lutherbijbel (1535)
 • Maleachi 2:15 Zo deed de enige niet, ofschoon er veel geest in hem was? Maar wat deed de enige? Hij zocht het zaad van God beloofd. Daarom wacht u in uwen geest, dat niemand versmaadt de vrouw zijner jeugd.
  Commentaar:
  Het vraagteken aan het einde van de eerste zin komt vreemd over. Het 'zaad van God beloofd' heb ik nog niet eerder gezien, maar het klinkt wel mooi.

   

 • NB: Naardense Bijbel (2004)
 • Maleachi 2:15 Heeft hij hen niet één gemaakt,
  een vlees-en-bloed met geest erin?,
  en wat zoekt
  dat ene? Zaad van God!-
  weest dan waakzaam over uw geest
  en verraad niet de vrouw van je jeugd.
  Commentaar:
  De Naardense Bijbel sluit hier heel nauw aan bij de Statenvertaling.

   

 • NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
 • Maleachi 2:15 Niet één doet zo, die voldoende geest bezit, want wat zoekt die éne? Het zaad Gods. Weest dan op uw hoede voor uw hartstocht, en dat men niet ontrouw worde aan de vrouw zijner jeugd.
  Commentaar:
  Op deze lezing van Maleachi is menig huwelijksethiek gebaseerd: men wist wel raad met: 'weest dan op uw hoede voor uw hartstocht'.

   

 • NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
 • Maleachi 2:15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos.
  Commentaar:
  Verregaande interpretatie.

   

 • NWV: Nieuwe Wereldvertaling (1969, herz. 1995)
 • Maleachi 2:15 En één was er die [het] niet deed, aangezien hij had wat er overbleef van [de] geest. En wat zocht deze? Het zaad van God. En gijlieden moet U hoeden met betrekking tot UW geest, en jegens de vrouw van uw jeugd mag niemand trouweloos handelen.
  Commentaar:
  Hier is iemand die iets níet doet, alle andere uitgaves stellen iets positiefs. Verder niet zo heel duidelijk.

   

 • OB: Obbink & Brouwer, Utrechtse Bijbel (1942)
 • Maleachi 2:15 Ontbreekt in de vertaling van Obbink.
  Commentaar:
  Het kan best zijn dat de vertaler deze tekst eruit heeft gelaten vanwege de duisterheid van het Hebreeuws. Vers 13 en 14 worden wel opgenomen, vers 17 ook weer.

   

  Mijn weblog

  Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen