( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005236000{main}( ).../index.php:0
20.0042240976include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.03512022248preText( ).../publish.php:106
40.03522058112callback_event( ).../publish.php:191
50.03522058304call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.03522058616tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: tekstuitleg

 • Tekst 4: Galaten 5:22-23
 • Deze tekst heb ik gekozen vanwege de opsomming van woorden. De keuzes van de Statenvertaling zijn markant en bekend geworden, maar voor hedendaagse lezers ouderwets. Nauwelijks iemand weet nog de betekenis van 'lankmoedig'. Daarom is het interessant om te zien hoe nieuwere vertalingen de oudere keuzes al dan niet laten doorwerken.
  Bovendien zijn de gebruikte Griekse termen nogal ruim, waardoor er legitiem met een variatie aan Nederlandse termen vertaald kan worden. Dit kan leiden tot nogal wat verschillen in vertalingen.

  Maar niet alleen vers 22 is interessant, ook vers 23 biedt een vertaaloptie. De NBG leest: 'tegen zodanige mensen is de wet niet'. Ik heb nooit van een andere optie gehoord, maar naar nu blijkt is het ook mogelijk dat de wet niet tegen zulke ménsen is, maar niet tegen zulke díngen. Dan kan vertaald worden: 'tegen zulke dingen richt te wet zich niet'. (Willibrord). Voor de betekenis en interpretatie maakt het een groot verschil of er mensen of dingen bedoeld zijn. En ook de referentie naar 'wet' is niet eenduidig. De meeste vertalingen hebben 'de wet', waarbij duidelijk gerefereerd wordt aan de wet van Mozes. Maar de NBV kiest voor: 'er is geen wet die daar iets tegen heeft'. Zo impliceert ze dat er meerdere soorten wetten kunnen zijn.

   

  De volgende bijbelvertalingen zijn beschikbaar:
  AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006)
  GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996)
  HB: Het Boek (1988)
  HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004)
  LB: Lutherbijbel (1535)
  NB: Naardense Bijbel (2004)
  NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
  NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
  NWV: Nieuwe Wereldvertaling (1969, herz. 1995)
  OB: Obbink & Brouwer, Utrechtse Bijbel (1942)
  SV: Statenvertaling (1637)
  VDP: J.H. v.d. Palm (1830)
  WV: de Willibrord vertaling (1995)

   

 • AK: Albert Koster, Hebreeuwse Bijbel (1991-2006)
 • Galaten 5:22-23 -
  Commentaar: -

   

 • GNB: Groot Nieuws Bijbel (1996)
 • Galaten 5:22-23 Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen.
  Commentaar: De parafrase 'wat de Geest doet groeien en rijpen' vind ik zeer goed gevonden. Hierdoor wordt het gebruikte beeld veel sprekender.

   

 • HB: Het Boek (1988)
 • Galaten 5:22-23 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Tegen dergelijke dingen is geen wet.
  Commentaar: Het Boek lijkt hier sterk op de NBV. De vruchten van de Geest zijn helemaal wegvertaald.

   

 • HSV: Herziene Statenvertaling (deeluitgave 2004)
 • Galaten 5:22-23: Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.
  Commentaar: Als het aan de herzieners ligt, heeft de Statenvertaling ook geen 'matigheid' meer maar zelfbeheersing. De interpretatie van vers 23 is veranderd ten gunste van de nieuwere interpretaties. De wet richt zich nu niet tegen de vruchten. Eerder richtte de wet zich niet tegen de mensen die de vruchten van de Geest hadden.

   

 • LB: Lutherbijbel (1535)
 • Galaten 5:22-23 Maar de vrucht des Geestes is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedertierenheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, kuisheid.Tegen dezulken is de wet niet.
  Commentaar: De enige vertaling die over 'kuisheid spreekt'. 

   

 • NB: Naardense Bijbel (2004)
 • Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is
  liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid,
  vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid,
  zachtmoedigheid, zelfbeheersing;
  tegen dergelijke dingen is geen wet.
  Commentaar:De Naardense Bijbel volgt nog explicieter de lezing van de Nieuwe Bijbelvertaling.

   

 • NBG51: Nederlands Bijbelgenootschap (1951)
 • Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.Tegen zodanige mensen is de wet niet.
  Commentaar: De tekst zoals ik hem altijd gekend heb. Maar zoals de andere vertalingen laten zien, zijn er nog wel wat andere vertaalopties mogelijk.

   

 • NBV: Nieuwe Bijbelvertaling (2004)
 • Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.
  Commentaar: Opvallend is de formulering 'er is geen wet die'. Hier lijkt het erop alsof er meerdere wetten zijn. De duidelijke verwijzing naar 'de wet van Mozes' is verdwenen, en het is veel universeler geworden.

   

 • NWV: Nieuwe Wereldvertaling (1969, herz. 1995)
 • Galaten 5:22-23 De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet.
  Commentaar: Ook hier geen expliciete verwijzing naar de Heilige Geest.

   

 • OB: Obbink & Brouwer, Utrechtse Bijbel (1942)
 • Galaten 5:22-23 De vrucht des Geestes daarentegen is: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen bestaat geen wet.
  Commentaar: Héél opvallend en kenmerkend dat 'geloof' hier vervangen is door 'betrouwbaarheid'. Van een theologische deugd maakt Brouwer hier een ethische deugd, en dat past precies in het karakter van deze vertaling.

   

  Mijn weblog

  Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen