( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005234488{main}( ).../index.php:0
20.0041239464include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.03322020584preText( ).../publish.php:106
40.03332056440callback_event( ).../publish.php:191
50.03332056632call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.03332056944tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: weblog archief: De Pentateuch vertaling van Jitschak Dasberg

De Pentateuch vertaling van Jitschak Dasberg

Gisteren in de openbare bibliotheek de theologie afdeling doorgekeken, en een aantal interessante boeken tegengekomen. Zo stuitte ik bijvoorbeeld op de Pentateuch vertaling van Jitschak Dasberg.

Deze vertaling is uitgegeven in 1970 en is vertaald door Dasberg, met hulp van Ischa Meijer. Deze paralleluitgave geeft op de linkerbladzij de Nederlandse vertaling weer, en aan de rechterkant het Hebreeuws. Hierbij wordt het Hebreeuws dus prioriteit gegeven, omdat er van rechts naar links gelezen wordt.
Deze vertaling wordt nog steeds gebruikt in de Joodse gemeenschap.

De consequentie van deze Joodse vertaling is dat Hebreeuwse namen getranscibeerd worden in plaats van de gebruikelijke vernederlandste vorm te geven. Mozes wordt Mosjé, Eva wordt Chavah, Abel wordt Hewel. Vooral die laatste twee waren wel even wennen voor mij.

In het voorwoord beschrijft Dasberg zijn beweegredenen voor het maken van de vertaling en de gevolgde methode. Hij keert zich tegen de methode van de Statenvertalers en poneert dat het onmogelijk is om een consequent letterlijke vertaling te maken. Het is juist de bedoeling om eerst de gedachte van het origineel te doorgronden en die over te zetten in begrijpelijk Nederlands. Het typisch joodse blijkt uit het einde van de inleiding: dat is geschreven in Amsterdam, tijdens het Chanoekah van 5728. 

De Godsnaam vertaalt hij als volgt: "Elohim" wordt God, het tetragram wordt weergegeven door 'de eeuwige'. In combinatie wordt dit: 'de Eeuwige God', erg mooi vind ik zelf. 

Tenslotte om een gevoel bij de vertaling te krijgen: een stukje uit de tien woorden (Shemoth / Exodus 20 : 11-13)
11. Want in zes dagen heeft de Eeuwige de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en Hij rustte op de zevende dag; daarom heeft de Eeuwige de Shabbath tot een zegen gemaakt en hem wijding gegeven.
12. Eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden op de aardbodem die de  Eeuwige, je God, je geeft.
13. Moord niet! / Pleeg geen echtbreuk! / Steel niet! / 

Toegevoegd op: 4 februari 2007

Ga naar:   Startpagina   -   weblog archief

Mijn weblog

Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen