( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005234872{main}( ).../index.php:0
20.0059239848include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.04512020816preText( ).../publish.php:106
40.04512056648callback_event( ).../publish.php:191
50.04522056840call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.04522057152tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: weblog archief: Manuscripten en de Statenvertaling.

Manuscripten en de Statenvertaling.

"Velen zijn wel geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren". Een bekende uitspraak. Onze dominee las hem voor vanmorgen. Maar in de Nieuwe Bijbelvertaling is van deze woorden uit Mattheüs 20:16 niets meer terug te vinden, zelfs geen voetnoot. Deze verdwijning bracht ons gesprek na afloop van de preek op verschillende tekstvarianten. Het was mij bekend dat de Statenvertaling zich baseerde op andere teksten dan de NBV, wat de weglating zou kunnen verklaren. Omdat ik het fijne er niet van af wist, was het tijd voor een speurtocht op internet.

Statenvertaling en de Textus Receptus
De Statenvertaling baseert zich op de zogenoemde Textus Receptus. Deze Textus Receptus is de zogenoemde meerderheidstekst uit de Byzantijnse en Antiocheense traditie. Dit zijn de westerse teksten. Omdat het christendom zich naar het Westen toe al snel uitbreidde, kwamen zeer veel handschriften in omloop.

Nieuwere vertalingen en de Alexandrijnse teksten
Vanaf 1800 werden de Alexandrijnse handschriften ontdekt. Deze zijn veel geringer in aantal en worden daarom de minderheidstekst genoemd. De Alexandrijnse teksten worden ook wel de oosterse teksten genoemd. Omdat de Alexandrijnse teksten minder vaak gekopieerd werden dan de Byzantijnse, werden ze langer bewaard. Hierdoor zijn er minder manuscripten bekend. Uit de Alexandrijnse traditie komen de manuscripten Alexandrinus, Sinaiticus en Vaticanus. In het tekstkritisch aparaat van wetenschappelijke uitgaves wordt voor Alexandrinus de letter A gebruikt, voor Sinaiticus het Hebreeuwse karakter Aleph en voor Vaticanus B of 03. De tekstkritische editie van Nestle-Aland baseert zich grotendeels op de Alexandrijnse handschriften.

Kritiek
Er zijn een aantal groeperingen die vasthouden aan de Statenvertaling. Hier zijn twee uiteenlopende redenen voor. In de Gereformeerde Gezindte is men van mening dat alléén de Statenvertaling aanvaardbaar is vanwege de gebruikte bevindelijke taal en de nauwe aansluiting bij de grondtekst. Andere groeperingen gebruiken een heel ander argument. Volgens hen is de Statenvertaling de enige vertaling die gebruikt maakt van de juiste handschriften. Ik vind het moeilijk om de argumenten helder weer te geven, omdat men al vanuit een bepaald kader redeneert. De voorstanders van de Statenvertaling en de Byzantijnse/Antiocheense traditie plaatsen de Antiocheense traditie sterk tegenover de Alexandrijnse traditie.

Antiochië
Antiochië wordt geassocieerd met de plaats waar men de gelovigen voor het eerst christen noemde. Antiochië was ook het centrum van de Bijbelse exegese.

Alexandrië
Alexandrië wordt verbonden met allegorese, hellinistische invloeden en het denken van Philo en Origenes. Uit de Alexandrijnse traditie kwam ook de Vulgata voort, de officiële Bijbel van de Rooms-Katholieke Kerk. Men is bang dat door terug te grijpen op de Alexandrijnse tekst, men onder Roomse invloeden komt.

Velen zijn geroepen
Terug naar onze tekst. Deze link geeft aan dat 'velen zijn geroepen en weinig zijn uitverkoren' wel terug te vinden is in de Textus Receptus, maar niet in de Alexandrijnse handschriften. Het weglaten van de tekst duidt volgens deze website op alverzoening, waaruit duidelijk zou blijken dat de Alexandrijnse handschriften corrupt zijn.

Toegevoegd op: 20 augustus 2006

Ga naar:   Startpagina   -   weblog archief

Mijn weblog

Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen