( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005234424{main}( ).../index.php:0
20.0042239400include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.03412020744preText( ).../publish.php:106
40.03422056560callback_event( ).../publish.php:191
50.03422056752call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.03422057064tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: weblog archief: Opstandingsverhaal in Markus

Opstandingsverhaal in Markus

Het Markusevangelie, waarover ik pas schreef, houdt abrubt op bij hoofdstuk 16, vers 8. De verzen 9-20 ontbreken. Dit herinnerde mij eraan dat het einde van Markus veel bediscussieerd en controversieel is. Daarom vroeg ik mij af hoe andere bijbelvertalingen hiermee om gaan. Ik herinner me nog dat het in de NBG-51 tussen vierkante haken stond, en dat ik altijd dacht dat dat niet zoveel uitmaakte, het stond tenslotte toch in de Bijbel. 

Het artikel in Wikipedia over Markus 16 geeft duidelijk weer wat de knelpunten zijn. Het slot ontbreekt namelijk in twee belangrijke, oude manuscripten, bovendien zijn er maar liefst 9 verschillende combinaties van einden bekend. Ook zijn er literaire aanwijzingen (zowel wat betreft stijl, grammatica als woordenschat) dat het lange einde niet oorspronkelijk is.
Duidelijk is hierdoor dat vertalers hierdoor opgezadeld worden met een serieus probleem. Enerzijds zijn er serieuze vraagtekens te zetten bij dit gedeelte, anderzijds hebben ze een grote historische waarde en zouden veel bijbellezers het niet waarderen als ze zomaar uit hun Bijbel verdwenen. Daarom hier een opsomming van mogelijke benaderingen. 

- Statenvertaling:
Gezien de tijd waarin de Statenvertaling verscheen, is het logisch dat ze Markus 16 integraal weergeeft. Opvallender is dat dit ook gebeurt bij de Tukkereditie en bij de Herziene Statenvertaling. Een lezer die nooit iets anders leest dan de Statenvertaling, kan er dus onmogelijk achter komen dat er mogelijk iets aan de hand is met het einde van Markus. 

- NBG-51:
Tussen vierkante haken geplaatst.

- NBV 2004
Nieuwe perikoop, gescheiden door drie sterretjes van het voorafgaande. Als voetnoot: "In andere handschriften ontbreken deze verzen. Weer andere handschriften hebben na vers 8 en voor vers 9 nog de volgende tekst: 'Alles wat hun opgedragen was, meldden zij in het kort aan de kring rond Petrus. Daarna stuurde Jezus zelf zijn leerlingen erop uit om van het oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke boodschap van de eeuwige verlossing te verkondingen. Amen.'"
- Jongerenbijbel
In het kader 'aan de slag - slotakkoord': "Deze verzen staan niet in alle handschriften waarin ons het evangelie volgens Marcus is overgeleverd. Dat geeft te denken. Zijn er in de allereerste eeuwen mensen geweest die 16:1-8 niet goed genoeg vonden om als slotakkoord te dienen? Vergelijk deze verzen met Matteüs 28:16-20. Wat treft je als overeenkomst en wat als verschil?"

- Het Boek
Zonder nieuwe perikoop volgt 9-20 gewoon op 1-8. 

- Groot Nieuws Bijbel
Tussen vierkante haken onder het kopje: 'Een later slot aan het evangelie volgens Marcus'. Daarna het slot dat ook de NBV vermeldt onder het kopje 'Nog een ander slot'. 

- Leidsche Vertaling
Vers 9-20 zonder verdere vermelding weggelaten.

Toegevoegd op: 8 april 2007

Ga naar:   Startpagina   -   weblog archief

Mijn weblog

Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen