( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005234808{main}( ).../index.php:0
20.0045239784include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.04032021000preText( ).../publish.php:106
40.04042056888callback_event( ).../publish.php:191
50.04042057080call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.04042057392tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: weblog archief: Rooms: roomser: roomst

Rooms, roomser, roomst

"Natuurlijk weten wij, dat het lezen van de Heilige Schrift niet strikt noodzakelijk voor ons is. Niet alleen door de Schriftuur, maar vooral door de levende Kerk wil God ons onderrichten en daarom is het kerkelijk leergezag voor ons alleszins voldoende."

Deze quote is afkomstig uit de inleiding op 'de Katholieke Bijbel; de Heilige boeken van het Oude en Nieuwe verbond; vertaling uit de oorspronkelijke tekst'. Vertaald door P. dr. Laetus Himmelreich O.F.M. O.F.M. staat voor Ordo Fratrum Minorum, ofwel de Fransiscaanse Minderbroeders.  De vertaling heeft een 'nihil obstat', kerkelijke goedkeuring uit 1938. 

Maar ter geruststelling van de protestanten gaat de quote nog verder: 'Maar wel is het lezen der Heilige Boeken van onschatbaar nut, tenminste wanneer dat in de juiste geestesgesteltenis geschiedt: nederig en vroom. 

Interessant is dat de Godsnaam weergegeven wordt met Jahve. Het Oude Testament kent nauwelijks aantekeningen, het Nieuwe daarentegen des te meer. Vaak wordt de weergave van de Vulgaat besproken. Zo wordt bij Efeze 5:26 aangetekend dat deze tekst gaat over  het 'het sacrament van het doopsel'.

Ter proeve een gedeelte uit Efeze 1:15-17
15. Omdat ik hoorde van het geloof bij u in den Heer Jesus en van uw liefde tot alle heiligen,
16. breng ik ook zonder ophouden dank voor u en gedenk u in mijn gebeden, 17. opdat de God van onzen Heer Jesus Christus, de glorierijke Vader, u een geest van wijsheid moge schenken, die Hem openbaart en doet kennen. 

Toegevoegd op: 1 juli 2009

Ga naar:   Startpagina   -   weblog archief

Mijn weblog

Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen