( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006234776{main}( ).../index.php:0
20.0045239752include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.04262020656preText( ).../publish.php:106
40.04272056552callback_event( ).../publish.php:191
50.04272056744call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.04272057056tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: weblog archief: Volgorde van Bijbelboeken

Volgorde van Bijbelboeken

Over het algemeen is over de volgorde van bijbelboeken in vertalingen niet zo spectaculair. Praktisch elke vertaling houdt de volgorde aan die door de kerk al eeuwenlang zo gebruikelijk is. Ook de Rooms-Katholieke en de Protestantse traditie verschillen hier niet van elkaar, maar de Roomse uitgaves hebben de apocriefe boeken gemengd tussen de overige boeken. Protestantse uitgaves vermelden meestal de apocriefe boeken niet, of hebben ze in een aparte sectie. De Nieuwe Bijbelvertaling, een oecumenisch project, neigt naar Protestantse hoek. De standaarduitgave heeft geen apocriefe boeken, en de editie mét die boeken heeft ze in een aparte afdeling geplaatst.

Uit mijn collectie zijn er drie edities die een afwijkende volgorde vertonen.
Dit is allereerst de versie van de al eerder besproken Mr. E. Straat. De evangeliën zet hij in de volgende volgorde: Markus, Mattheüs, Lukas en Johannes. Dit kan gedaan zijn omdat het Markusevangelie vaak als het oudste en oorspronkelijkste evangelie gezien wordt. Zelf geeft de vertaler geen verklaring.

Evangeliën
Er zouden argumenten aan te kunnen dragen zijn om de volgorde van de vier evangeliën te wijzigen. Zo zou men kunnen beargumenteren om Lukas als laatste te zetten, omdat zo het tweeluik met Handelingen beter zichtbaar is. Daartegen pleit de motivatie om de drie synoptische evangeliën samen te houden. Markus wordt vaak gezien als het oudste van de vier evangeliën, zodat dat een reden zou kunnen zijn om daarmee te beginnen. Mattheüs sluit echter het dichtst aan bij het Oude Testament, zodat daarmee de doorgaande lijn zichtbaar is.

 Chronologische volgorde
"Een keuze uit het Oude Testament in chronologische volgorde is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en een bewerking van de tekst van de vertaling uit 1951. Deze editie maakt echter niet waar wat zij claimt, ze is namelijk niet echt chronologisch te noemen. Het gaat in deze indeling om fragmenten, die meer thematisch dan strikt chronologisch geordend zijn. Zo wordt er niet begonnen met de schepping, maar met de psalmen 77, 78 en 90, onder het adagium: 'ik denk aan de dagen uit het verleden'. Daarna volgen gedeeltes over zwervende arameeërs en Israël in de woestijn. Daarna volgt het wel redelijk de chronologische volgorde van de staat Israël en ballingschap. Na dat gedeelte volgt 'levenswijsheid uit later tijd' en 'verwachting van het koningschap van God'. Zeer opmerkelijk is dat in deze laatste twee onderdelen ook ruimte is voor apocriefe geschriften, zoals Makkabeeën en Sirach. En dat niet alleen, er is ook plaats voor nogal onbekende pseudo-epigrafische geschriften, zoals Aristeas en het testament van Levi.
Het scheppingsverhaal wordt na 550 gedateerd onder het motto 'de wereld opgeroepen door het woord van God - oergeschiedenis van recenter datum'. Hieruit, en ook uit de inleiding, wordt duidelijk dat deze editie uit gaat van de historisch kritische methode, waarbij de Pentateuch zeer laat (ongeveer 600) gedateerd wordt.
Deze editie is uitgegeven in 1973, toen de historische kritiek de algemeen geaccepteerde methode was. Ik denk dat er tegenwoordig minder draagvlak voor zo'n uitgave zou zijn, en dat maakt deze uitgave een mooi tijdsbeeld.

De derde uitgave, namelijk de Naardense Bijbel, zal ik in de volgende weblog bespreken. 

Toegevoegd op: 1 juni 2006

Ga naar:   Startpagina   -   weblog archief

Mijn weblog

Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen