( ! ) Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php(512) : eval()'d code on line 408
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005234840{main}( ).../index.php:0
20.0042239816include( '/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/publish.php' ).../index.php:33
30.03502020656preText( ).../publish.php:106
40.03512056536callback_event( ).../publish.php:191
50.03512056728call_user_func:{/var/www/vhosts/nederlandsebijbels.nl/httpdocs/textpattern/lib/txplib_misc.php:548} ( ).../txplib_misc.php:548
60.03512057040tru_tags_clean_url_handler( ).../txplib_misc.php:548
Nederlandse Bijbelvertalingen: weblog archief: Volgorde II: Hebreeuwse Bijbel

Volgorde II: Hebreeuwse Bijbel

De volgorde van bijbelboeken in de Naardense Bijbel volgt niet de gebruikelijke indeling, maar de volgorde zoals gebruikelijk is in de Hebreeuwse Bijbel. Het Oude Testament wordt in de meeste versies ingedeeld volgens het principe van de Septuaginta. Deze indeling begint met de vijf boeken van de wet (Genesis - Deuteronomium) , daarna de historische boeken (Jozua - Esther), poëtische boeken (Job - Hooglied) met als afsluiting de profeten (Jesaja - Maleachi). Zoals al in de vorige weblog aangestipt, is er in deze indeling nagenoeg geen variatie. Dit is natuurlijk anders bij de Joodse uitgaven. Helaas heb ik die niet in mijn bezit. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft bij de lancering aangekondigd op termijn ook te komen tot een Joodse uitgave, maar tot nu toe is het daar nog niet van gekomen.

De Naardense Bijbel volgt zoals gezegd de indeling van de Hebreeuwse Bijbel. Deze Bijbel bestaat uit drie delen, namelijk de wet (torah), profeten (nebiim) en de geschriften (chetoebim). De Torah bevat dezelfde boeken als de standaardindeling. De profeten worden onderverdeeld in de vroege en late profeten. De vroege profeten zijn de historische boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen. De late profeten zijn de profeten van Jesaja tot Maleachi. De geschriften bestaan uit Psalmen, Job en Spreuken. Ook de Megillot (feestrollen) horen hierbij (Ruth, Hooglied, Prediker, Klaagliederen, Esther) en vervolgens Daniël, Ezra, Nehemia en Kronieken.

De Naardense Bijbel volgt deze indeling grotendeels, behalve dat het de boeken Samuël, Koningen en Kronieken wel in tweeën splitst. De Naardense Bijbel volgt de indeling van de Hebreeuwse Bijbel niet waar het de geschriften betreft. In de verantwoording van de tweede, derde en vierde druk schrijft de vertaler dat de volgorde van Job en Spreuken en Ruth en Hooglied gewisseld zijn. De vertaler volgt hierbij de synagogale traditie, en niet de volgorde van de Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

Toegevoegd op: 3 juni 2006

Ga naar:   Startpagina   -   weblog archief

Mijn weblog

Hier schrijf over wat mijn meningen, commentaar bij gebeurtenissen, en alle ander zaken die ik relevant vind voor Nederlands Bijbelvertalingen